Thông tin tập tin tải xuống

Tên tập tin: NgocRong062.exe

Dung lượng: 11.6 MB

Mô tả: Một tập tin thực thi là một tập tin mà máy tính có thể trực tiếp thực hiện. Mặc dù hầu hết các file thực thi được an toàn nhưng các định dạng này thường được sử dụng để truyền virus và lây nhiễm phần mềm độc hại. Các file thực thi nên được quét với phần mềm chống virus và không nên mở các tập tin từ các nguồn không đáng tin cậy.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ Viễn thông FPT

67