Liên kết bạn chọn không tồn tại trên hệ thống Fshare

Nguyên nhân

  1. Liên kết không chính xác, hãy kiểm tra lại.
  2. Liên kết bị xóa bởi người sở hữu.
  3. Liên kết bị xóa do vi phạmĐIỀU KHOẢN HỆ THỐNG FSHARE.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ Viễn thông FPT

67