Khôi phục mật khẩu

Có 2 cách để bạn khôi phục lại mật khẩu của mình.

Đọc và sử dụng hợp lý cho trường hợp của bạn.


Khôi phục mật khẩu qua email
Khôi phục mật khẩu qua câu hỏi bí mật
Khôi phục mật khẩu qua email

Bạn chỉ cần gửi địa chỉ Email của bạn. Hệ thống sẽ gửi cho bạn email xác nhận, bạn chỉ cần ấn vào link xác nhận và tiến hành thay đổi mật khẩu mới theo mong muốn.

Địa chỉ Email:

Mã xác thực:

Chỉ nhập các ký tự có màu đậm

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ Viễn thông FPT

67