“Từ 01/01/2015 đến 31/01/2015 Fshare.vn tặng 50% thời gian sử dụng cho khách hàng mua gói VIP Fshare.vn từ 01 tháng trở lên” .