HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FSHARE

 1. Tải dữ liệu lên (Upload)
  • Tải lên qua giao diện web
   • Vào trang www.Fshare.vn
   • Đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký, nếu chưa có tài khoản hãy đăng ký.
   • Click vào nút Tải lên (màu vàng).
   • Click vào nút “Chọn file” và chọn các file cần tải lên.

    * Lưu ý:
   • Tải lên qua giao diện web chỉ cho phép tải 1 file có dung lượng tối đa 1.5GigaByte.
   • Sau khi chọn xong, nhập thông tin cho phần Mô tả > Chọn thư mục để lưu > áp dụng cho tất cả > Lưu. Nếu muốn bảo mật, chọn vào ô File Password để đặt mật khẩu cho những dữ liệu đang tải lên.
   • Sau đó chọn Tải lên để bắt đầu quá trình tải dữ liệu lên hệ thống Fshare.
   • Ở đây chúng ta có thể thấy tổng số tệp tin (file) được chọn, dung lượng, tổng dung lượng cũng như các thanh trạng thái để theo dõi tiến trình tải lên.
   • Muốn thay đổi "Mô tả" hay "Mật khẩu", chọn "Mô tả chung".
   • Sau khi hoàn tất quá trình tải dữ liệu lên, sẽ xuất hiện thông báo:
   • Với nút Sao chép liên kết, bạn có thể sao chép và gửi liên kết (link) cho người khác để tải về.
   • Sau khi kết thúc quá trình, nếu chúng ta có nhu cầu tiếp tục tải dữ liệu lên thì chọn Tiếp tục upload.
  • Tải lên bằng phần mềm FshareTool
   • Download phần mềm Fshare Tool tại đây: http://www.fshare.vn/fsharetool.php và tiến hành cài đặt lên máy. Hiện Fshare Tool có phiên bản hỗ trợ cho hệ điều hành Microsoft Windows và MAC OSX.
   • Chạy phần mềm FshareTool và đăng nhập bằng tài khoản Fshare của mình.
   • Chọn mục Tải lên.
   • >
   • Khi click vào nút Tạo mới sẽ xuất hiện màn hình sau:
   • Click vào Chọn file Upload để chọn những dữ liệu cần tải lên, có thể chọn nhiều file cùng lúc.
   • Sau khi chọn xong, click vào Tạo thư mục mới chứa các file dữ liệu sẽ tải lên. Mặc định nếu không chọn, dữ liệu sẽ được đưa vào thư mục gốc.
   • Bổ sung phần "Mô tả" về dữ liệu sẽ tải lên và chọn Đồng ý với tất cả điều khoản của Fshare.
   • Sau đó chọn "Đồng ý" sẽ xuất hiện màn hình sau:
   • Click vào nút Bắt đầu tất cả (nút mũi tên màu xanh lá), toàn bộ dữ liệu sẽ lần lượt được tự động tải lên hệ thống Fshare. Ngược lại, muốn dừng lại toàn bộ, ta click vào nút Tạm dừng tất cả (hình vuông màu đỏ).
   • Trường hợp bạn chỉ muốn tải lên một vài dữ liệu đã chọn, chúng ta sẽ đánh dấu các dữ liệu đó và click vào nút Bắt đầu và ngược lại nếu muốn dừng quá trình này lại thì ta click vào nút Tạm ngưng. Ở ví dụ này, mình chọn tệp tin số 3, 4:
   • Sau khi tải lên xong, toàn bộ dữ liệu trong giao diện Tải lên sẽ được chuyển sang tập tin đã tải. Ta vào đó kiểm tra.
   • Để sao chép các liên kết gửi cho người khác, ta click phải chuột và chọn Copy links (sao chép liên kết), chúng ta có thể chọn bất kỳ hoặc toàn bộ các dữ liệu để tiến hành sao chép.
 2. Tải dữ liệu xuống (Download)
  • Tải xuống không thông qua phần mềm FshareTool
   • Đăng nhập tài khoản Fshare tại địa chỉ www.Fshare.vn
   • Sao chép liên kết nội dung cần tải về. Dán vào trình duyệt và bấm Enter. Hệ thống tự động chuyển liên kết đó về giao diện tải về trên trang chủ của dịch vụ. Ví dụ: chúng ta cần tải nội dung của liên kết (link) sau: http://www.fshare.vn/folder/6B8KPNJ1UF. Sau khi làm như trên ta sẽ được giao diện:
   • Sau đó click vào các nút tải xuống màu cam có hình mũi tên hướng xuống để bắt đầu tải dữ liệu về.
    * Để tiện lợi hơn trong việc download và tiết kiệm thời gian, chúng ta có thể cài đặt phần mềm Internet Download Manager (IDM) để sử dụng phối hợp với dịch vụ Fshare. Hướng dẫn sử dụng với IDM tham khảo tại đây: http://www.fshare.vn/userguide_idm.php
  • Tải xuống bằng phần mềm FshareTool
   • Download phần mềm Fshare Tool tại đây: http://www.fshare.vn/fsharetool.php và tiến hành cài đặt lên máy.
   • Chạy phần mềm FshareTool và đăng nhập bằng tài khoản Fshare của mình.
   • Chọn mục Tải xuống
   • Khi click vào nút Tạo mới sẽ xuất hiện màn hình sau:
   • Đường dẫn: nơi nhập liên kết nội dung cần tải xuống (download) (thông thường chỉ cần sao chép (copy) liên kết (links), khi đăng nhập vô Fshare Tool sẽ tự động nhận biết liên kết này để tải về).
   • Lưu đến: Chọn nơi lưu nội dung cần tải xuống.
   • Click vào nút Download để bắt đầu. Sẽ xuất hiện màn hình sau:
   • Click vào nút Bắt đầu tất cả (nút mũi tên màu xanh lá), toàn bộ dữ liệu sẽ lần lượt được tự động tải xuống. Ngược lại, muốn dừng lại toàn bộ, ta click vào nút Tạm dừng tất cả (hình vuông màu đỏ).
   • Trường hợp bạn chỉ muốn tải xuống một vài dữ liệu đã chọn, chúng ta sẽ đánh dấu các dữ liệu đó và click vào nút Bắt đầu và ngược lại nếu muốn dừng quá trình này lại thì ta click vào nút Tạm ngưng.
    * Ghi chú:
   • Do để tiện lợi trong việc tải dữ liệu lên nên có thể người tải lên (uploader) sẽ chia nhỏ dữ liệu dưới dạng file của phần mềm Winrar. Do đó sau khi tải xuống toàn bộ dữ liệu, ta sẽ dùng phần mềm Winrar để tiến hành quá trình gộp và giải nén các nội dung để có được nội dung hoàn chỉnh. Bạn có thể download phần mềm Winrar tại đây:http://rarlab.com/download.htm
   • Nếu các dự liệu tải về dưới dạng các file có đuôi .001, .002, .003 ta sẽ dùng phần mềm FFSJetup để tiến hành nối dữ liệu lại. Tải phần mềm FFSJetup tại đây: http://www.fshare.vn/file/KV119L3T

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ Viễn thông FPT

67