Fshare - TCVN 4455 1987 Quy tắc ghi kích thước - chữ tiêu đề -các yêu cầu kĩ thuật và biểu bảng trên bản vẽ.pdf
Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tập tin

TCVN 4455 1987 Quy tắc ghi kích thước - chữ tiêu đề -các yêu cầu kĩ thuật và biểu bảng trên bản vẽ.pdf
515.4 KB

Đang xử lý...

Tải vào tài khoản
  Tôi đồng ý với các điều khoản khi tải dữ liệu này. Xem chi tiết