Voucher áp dụng cho gói vip 1 tháng
90% 09H SL : 5 / 5
80% 11H SL : 5 / 5
70% 13H SL : 5 / 5
60% 15H SL : 5 / 5
50% 17H SL : 5 / 5
40% 19H SL : 15 / 15
30% 17H SL : 51 / 50
Voucher áp dụng cho gói vip 3 tháng
40% 19H SL : 15 / 15
30% 17H SL : 51 / 50
Voucher áp dụng cho gói vip 1 năm
40% 19H SL : 15 / 15
30% 17H SL : 51 / 50

* Voucher không áp dụng cho phương thức thanh toán hộ, PayPal và điểm thưởng