Với Người Giới Thiệu

Đăng Ký/Đăng nhập
Mời bạn đăng nhập/đăng ký tài khoản Fshare tại fshare.vn

Chia Sẻ Mã Giới Thiệu
Gửi Mã Giới Thiệu đến bạn bè 

Rủ bạn bè nâng cấp VIP thành công
Để áp dụng Mã này, người được giới thiệu cần thanh toán thành công gói VIP từ 30 ngày trở lên

Nhận Quà VIP từ Fshare
Thực hiện đủ các bước trên, bạn và người được giới thiệu sẽ nhận quà Fshare theo chính sách 

Lấy Mã Giới Thiệu
Sau khi đăng nhập => Chọn mục Thông tin Tài khoản => Sao chép Mã Giới Thiệu

Mời Bạn Bè là tính năng mới của Fshare. Người chơi sẽ dùng Mã Giới Thiệu của mình để chia sẻ đến bạn bè xung quanh và có cơ hội nhận Nâng cấp VIP ngay!

Mã Giới Thiệu là một mã mời được tạo ra sau khi người dùng đăng ký thành công tài khoản Fshare. Với mã chia sẻ này, bạn có thể sử dụng để mời những người dùng khác tham gia Fshare để được nhận những ưu đãi nhé. 

Bật mí cho bạn ưu đãi sở hữu VIP lên đến 95 ngày lận đó!

MỜI BẠN BÈ LÀ GÌ?

Với Người Được Giới Thiệu

Nhận Mã Giới Thiệu
Nhận Mã Giới Thiệu từ bạn bè

Đăng ký/Đăng nhập
Mời bạn đăng nhập/đăng ký tài khoản Fshare tại fshare.vn

Lưu Mã Giới Thiệu 
> Chọn mục Thông tin Tài khoản => Nhập Mã người Giới Thiệu => Bấm Xác nhận để lưu mã

Nạp VIP thành công từ Mã giới thiệu
Để áp dụng Mã này, người được giới thiệu cần thanh toán thành công gói VIP từ 30 ngày trở lên

Nhận Quà VIP từ Fshare
Thực hiện đủ các bước trên, bạn và người được giới thiệu sẽ nhận quà Fshare theo chính sách

MỜI CÀNG NHIỀU - VIP CÀNG PHIÊU

CẤP ĐỘ 1

(A) mời thành công một người bạn mới (B) thông qua mã giới thiệu/chia sẻ đường link.

A và B được cộng ngay 15% thời gian sử dụng gói VIP

CẤP ĐỘ 2

A được cộng thêm 8%
B và C sẽ được cộng ngay 15% thời gian sử dụng
gói VIP

(B) mời thành công một người khác (C) thông qua mã giới thiệu/chia sẻ đường link.


CẤP ĐỘ 3

(C) mời thành công một người khác (D) thông qua mã giới thiệu/chia sẻ đường link

A được cộng thêm 3% 
B được cộng thêm 8% 
C và D cộng ngay 15% thời gian sử dụng gói VIP 

MỜI CÀNG NHIỀU - VIP CÀNG PHIÊU

Quy định Người Giới Thiệu

Quy định Người được Giới Thiệu

Quy định về Quà Tặng

MỜI ĐI CHỜ CHI

Fshare
highlight_off