Thanh toán bằng Ví Điện Tử Moca trên ứng dụng Grab hoặc Moca

Gói: Fcode Moca

Giá: 20.000 VND

Thực hiện theo hướng dẫn sau để thanh toán:

Bước 1: Chọn "MUA NGAY".

Bước 2: Mở ứng dụng Grab.

Bước 3: Chọn "Quét để thanh toán" và quét mã QR hiển thị trên màn hình.

Bước 4: Hoàn tất thanh toán. Lấy mã Fcode trên giao diện Fshare để sử dụng.


👉Để xem lại mã Fcode đã mua, bạn có thể truy cập Fshare.vn => Chọn HỖ TRỢ => Chọn nút Tìm Fcode (ở góc phải) và nhập thông tin.