Chính sách điểm thưởng

Điểm thưởng là chính sách nhằm đem lại lợi ích, giúp khách hàng sử dụng FSHARE một cách hiệu quả và tiết kiệm hơn. Cứ 1000 điểm thưởng, khách hàng sẽ đổi được 1 ngày VIP. Khách hàng sẽ được cộng điểm khi thực hiện các hành động UPLOAD dữ liệu.

 1. Điểm thưởng áp dụng cho tài khoản Upload.

  Khi một tài khoản Upload một file và file bắt đầu được tải về, thì cứ 100MB của file sẽ bằng 1 điểm thưởng. (Ví dụ: Tài khoản A upload file 430MB thì sẽ nhận được 4 điểm thưởng cho 1 lượt tải về thành công) và giới hạn nhận tối đa 500 điểm thưởng cho 1 lượt tải.

  * Ghi chú: 1 File tải về nhiều lần của cùng 1 địa chỉ IP trong một ngày chỉ được tính 1 điểm. Người Upload file sẽ bị loại nếu làm sai khác kết quả, sử dụng Script download trái phép. File Upload tính điểm phải tuân thủ các điều khoản tại Fshare.

 2. Cơ chế kiểm soát quá trình tặng điểm

  Những tài khoản/người dùng nhận điểm thưởng từ tài khoản/người dùng bất hợp lệ sẽ bị thu hồi và không được phép giao dịch.
  Mọi hình thức lợi dụng các kẽ hở hệ thống làm tăng điểm thưởng bất hợp lệ, tài khoản/người dùng sẽ bị khóa vĩnh viễn.
  Khách hàng có thể xem điểm thưởng trong mục Quản lý.
  Người dùng tự chịu mọi trách nhiệm liên quan đến các giao dịch (mua/bán, cho/tặng v.v...) điểm thưởng với các người dùng/tài khoản khác.