Tính năng

Chú ý
- Điểm thưởng không áp dụng cho Hotfile/Directlink.
- Gói PromoPlus là gói Promo nhưng có phát sinh điểm thưởng
Chi tiết các loại tài khoản

Tính năng GUEST FREE VIP FSUB Storage Promo/Bundle
Số lượng tập tin tải xuống 1 KGH KGH KGH KGH KGH
Tốc độ tải xuống Thấp Trung bình KGH KGH KGH KGH
Tốc độ tải lên KGH KGH KGH KGH KGH KGH
Thời gian xóa file(không phát sinh download) 7 ngày 15 ngày 30 ngày (Vùng lưu trữ KĐB). 30 ngày (Vùng lưu trữ KĐB). 30 ngày (Vùng lưu trữ KĐB).
Dung lượng tập tin tải lên 10GB/10 tập tin KGH KGH KGH KGH KGH
Dung lượng lưu trữ KĐB 50GB 250GB 50GB Tùy theo chính sách
Dung lượng lưu trữ đảm bảo 50GB 10GB Tùy theo gói (1-100TB) Tùy theo chính sách
Điểm thưởng
Hotfile / Directlink
Fshare Tool (tăng tốc độ download)
Xem video trực tuyến
Tự động tải xuống nhiều file
Kéo/thả file upload
App mobile
Tải file vào tài khoản
Tìm kiếm trực tuyến trên Fshare Tool
Thời gian chờ tải xuống 60s

CHÚ Ý:

KGH: Không giới hạn