CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ/ĐĂNG NHẬP TOP CAO THỦ UPLOADER XẾP HẠNG MÃ TÀI KHOẢN TỔNG SỐ LƯỢT TẢI (*) 2 3 4 5 6 TOP UPLOADER TRIỂN VỌNG XẾP HẠNG MÃ TÀI KHOẢN TỔNG SỐ LƯỢT TẢI (*) 8 7 9 10 11 12 14 15 16 13 THỜI GIAN CẬP NHẬT "SỐ TẠM" LẦN CUỐI : 26/07/2021 14:00:00 THỜI GIAN CẬP NHẬT "SỐ TẠM" LẦN TIẾP THEO : 26/07/2021 20:00:00 THỜI GIAN CẬP NHẬT "SỐ THEO TIÊU CHÍ" : 11AM ngày 8/7, 15/7, 22/7 Tổng SLT (*) là Tổng số lượt tải đã tính theo hệ số. Bảng chỉ mang tính chất tương đối cho đến khi có kết quả chính thức 4543619 36208 15659269 34687 12705941 25520 3306618 23877 6519636 23762 817381 22594 812171 14903 12264429 8849 2706372 8695 8805984 8003 1557933 7571 4852587 6499 4795726 6150 4176957 5509 12000361 5006 6306125 4934