CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ/ĐĂNG NHẬP TOP CAO THỦ UPLOADER XẾP HẠNG MÃ TÀI KHOẢN TỔNG SỐ LƯỢT TẢI (*) 2 3 4 5 6 TOP UPLOADER TRIỂN VỌNG XẾP HẠNG MÃ TÀI KHOẢN TỔNG SỐ LƯỢT TẢI (*) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 THỜI GIAN CẬP NHẬT "SỐ TẠM" LẦN CUỐI : 26/09/2021 11:00:00 THỜI GIAN CẬP NHẬT "SỐ TẠM" LẦN TIẾP THEO : 26/09/2021 17:00:00 THỜI GIAN CẬP NHẬT "SỐ THEO TIÊU CHÍ" : 11AM ngày 8/9, 15/9, 22/9 Tổng SLT (*) là Tổng số lượt tải đã tính theo hệ số. Bảng chỉ mang tính chất tương đối cho đến khi có kết quả chính thức 15659269 52771 4543619 37245 12705941 35346 1141678 29567 6519636 26380 3306618 21720 4176957 20615 817381 15499 12989927 12846 798251 12802 12264429 10014 5138550 9070 13518877 8287 1557933 8003 3343825 7541 15261109 6996 12000361 6979 6306125 6930 2706372 6370 812171 5902 3131236 5073 741765 4057