CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ/ĐĂNG NHẬP TOP PHIM XẾP HẠNG MÃ TÀI KHOẢN SỐ LƯỢT DOWNLOAD SỐ LƯỢT UPLOAD 2 3 4 5 6 TOP PHẦN MỀM XẾP HẠNG MÃ TÀI KHOẢN SỐ LƯỢT DOWNLOAD SỐ LƯỢT UPLOAD TOP USER “PHẤN ĐẤU” Danh sách sẽ bao gồm 30 user XẾP HẠNG MÃ TÀI KHOẢN SỐ LƯỢT UPLOAD SỐ LƯỢT DOWNLOAD 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 THỜI GIAN CẬP NHẬT CUỐI : 30/09/2020 01:00:01 THỜI GIAN CẬP NHẬT TIẾP THEO : 30/09/2020 07:00:01 15659269 25869 1341 12705941 18918 2252 817381 11884 1249 4543619 5969 313 12264429 5832 625 6519636 5731 1080 4795726 60899 12972 3343825 46661 17361 301168 25682 2284 4994465 14537 185 5138550 6664 90 10920994 5199 11 6519636 5731 1080 6306125 4728 36 7039135 3024 183 4887591 2762 517 130597 2462 322 8883831 2241 8