CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ/ĐĂNG NHẬP TOP CAO THỦ UPLOADER XẾP HẠNG MÃ TÀI KHOẢN TỔNG SỐ LƯỢT TẢI (*) 2 3 4 5 6 TOP UPLOADER TRIỂN VỌNG XẾP HẠNG MÃ TÀI KHOẢN TỔNG SỐ LƯỢT TẢI (*) 8 7 9 10 11 12 14 15 16 13 THỜI GIAN CẬP NHẬT "SỐ TẠM" LẦN CUỐI : 01/01/2020 01:00:00 THỜI GIAN CẬP NHẬT "SỐ TẠM" LẦN TIẾP THEO : 01/01/2020 07:00:00 THỜI GIAN CẬP NHẬT "SỐ THEO TIÊU CHÍ" : 10 GIỜ SÁNG NGÀY 10/1, 20/1, 31/1 Tổng SLT (*) là Tổng số lượt tải đã tính theo hệ số. Bảng chỉ mang tính chất tương đối cho đến khi có kết quả chính thức 12705941 46431 15659269 33100 4994465 24554 4543619 19763 6306125 11688 4795726 10750 5138550 10456 3306618 6601 812171 6241 6519636 5755 817381 5683 12264429 5602 4993089 5233 13226961 4763 4292361 4249 4531698 4048
Fshare
highlight_off