CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ/ĐĂNG NHẬP TOP CAO THỦ UPLOADER XẾP HẠNG MÃ TÀI KHOẢN TỔNG SỐ LƯỢT TẢI (*) 2 3 4 5 6 TOP UPLOADER TRIỂN VỌNG XẾP HẠNG MÃ TÀI KHOẢN TỔNG SỐ LƯỢT TẢI (*) 8 7 9 10 11 12 14 15 16 13 THỜI GIAN CẬP NHẬT "SỐ TẠM" LẦN CUỐI : 01/01/2020 01:01:01 THỜI GIAN CẬP NHẬT "SỐ TẠM" LẦN TIẾP THEO : 01/01/2020 07:01:01 THỜI GIAN CẬP NHẬT "SỐ THEO TIÊU CHÍ" : 10 GIỜ SÁNG NGÀY 10/12, 20/12, 31/12 Tổng SLT (*) là Tổng số lượt tải đã tính theo hệ số. Bảng chỉ mang tính chất tương đối cho đến khi có kết quả chính thức 12705941 57834 4543619 40982 15659269 40034 3306618 35807 6519636 33715 12989927 32685 4994465 29412 6306125 27892 817381 26437 4993089 21837 5138550 17097 812171 14275 12264429 8858 4292361 7919 16259959 3314 11583322 2904
Fshare
highlight_off