Chính sách điểm thưởng

Chính sách điểm giúp khách hàng sử dụng dịch vụ của Fshare.vn hiệu quả hơn và có nhiều lợi ích hơn. Với 3000 điểm, người dùng có thể đổi thành tài khoản VIP 03 ngày. Hơn nữa, người dùng sẽ nhận được điểm khi dữ liệu tải lên của họ được tải xuống bởi những người khác.

 • Khi một tài khoản tải lên một tập tin và tập tin bắt đầu được tải xuống, thì cứ 150MB của tập tin tải xuống sẽ được quy đổi thành 1 điểm thưởng.

 • Ví dụ: Tài khoản A tải lên tập tin 330MB thì sẽ nhận được 2 điểm thưởng cho 1 lượt tải về thành công. Giới hạn tính điểm tối đa cho 1 tập tin tải về là 50GB.

  • Một tài khoản được tính điểm thưởng theo công thức 150MB = 1 điểm thưởng, khi người dùng tải tập tin hoàn tất 100% hoặc xem video online với tổng dung lương đạt 90%.
  • Số lần giao dịch trong ngày: 5 giao dịch
  • Tổng số điểm giao dịch trong ngày: 1.100.000 điểm
  • Tài khoản đăng ký mới được phép giao dịch chuyển điểm sau 1 tháng kể từ ngày đăng ký.
 • Lưu ý:

  • 1 tập tin tải về nhiều lần trên cùng 1 địa chỉ IP chỉ được tính điểm 1 lần.
  • Người Upload tập tin sẽ không được tính điểm hoặc bị thu hồi tài khoản nếu làm sai khác kết quả, sử dụng Script download trái phép. Tập tin Upload tính điểm phải tuân thủ các điều khoản tại Fshare.vn
  • Xem video online trên chính tài khoản của mình hoặc xem không đạt 90% dung lương của tập tin sẽ không có điểm
  • Vừa xem online vừa kéo không có điểm
 • Điểm thưởng được nhận từ việc cho/tặng bởi tài khoản khác sẽ có hạn sử dụng tối đa 1 năm.

 • Những tài khoản/người dùng nhận điểm thưởng từ tài khoản/người dùng bất hợp lệ sẽ bị thu hồi và không được phép giao dịch.

 • Mọi hình thức lợi dụng các kẽ hở hệ thống làm tăng điểm thưởng bất hợp lệ, tài khoản/người dùng sẽ bị khóa vĩnh viễn.

 • Khách hàng có thể xem điểm thưởng trong mục quản lý.

 • Lưu ý: Người dùng tự chịu mọi trách nhiệm liên quan đến các giao dịch (mua/bán, cho/tặng v.v...) điểm thưởng với các người dùng/tài khoản khác.
Fshare
highlight_off