Chính sách điểm thưởng

Lần chỉnh sửa gần đây nhất: 26/10/2023

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY BỞI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN & CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG NÀY ĐƯỢC KẾT HỢP BẰNG VIỆC THAM CHIẾU, BAO GỒM NHIỀU THÔNG TIN QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI CÁC LỢI ÍCH CỦA BẠN.

1.1. Đối tượng, thời gian áp dụng

 • Chính sách này áp dụng cho tất cả các tài khoản đang là Vip/Vip Point/Promo Plus/Free.
 • Phân loại điểm thưởng: Điểm cũ và Điểm mới.
 • Thời gian reset điểm mới thành điểm cũ: 31/12 hàng năm.
 • Thời hạn sử dụng điểm thưởng: tối đa 02 năm (tính từ thời điểm phát sinh).

1.2. Chính sách điểm thưởng được phát sinh từ lượt tải được chia sẻ

    Điểm mới Điểm cũ
  Khái niệm – Được phát sinh trong năm hiện tại
  – Có hạn sử dụng đến ngày 31/12 của năm tiếp theo
  – Được phát sinh trong năm trước đó
  – Có hạn sử dụng ngày 31/12 năm hiện tại

1.3. Chính sách điểm thưởng được cho, tặng

  Giao dịch cho, tặng không làm thay đổi thời hạn điểm thưởng. Thời hạn sử dụng của Điểm thưởng được cho, tặng sẽ phụ thuộc vào thời hạn điểm thưởng của người cho, tặng.

  Ví dụ: Tài khoản A có 5,000 điểm hết hạn đến 31/12/2023. Tài khoản A tặng số điểm này cho tài khoản B vào 1/8/2023 thì số điểm này sẽ hết hạn vào 31/12/2023.

1.4. Lưu ý

  Khi khách hàng cho tặng hoặc sử dụng điểm thưởng để đổi ngày VIP. Fshare sẽ ưu tiên trừ “ điểm cũ” trước.

Điểm thưởng là điểm phát sinh khi dữ liệu lưu trữ trên tài khoản của người dùng được người khác tải xuống. Điểm thưởng sử dụng để quy đổi ngày VIP hoặc cho, tặng, giao dịch với người khác.

 • Công thức tính điểm thưởng: 100MB = 1 điểm thưởng, tải tập tin hoàn tất 100% hoặc xem Video online từ 90% trở lên.
 • Quy đổi điểm thưởng: 2.000 điểm thưởng = 01 ngày VIP
 • Số lần giao dịch trong ngày: 10 giao dịch / 1 ngày
 • Tổng số điểm giao dịch trong ngày: 2.200.000 điểm / 1 ngày
 • Tài khoản đăng ký mới được phép giao dịch chuyển điểm sau 3 ngày kể từ ngày đăng ký.

Lưu ý:

 • 1 tập tin tải về nhiều lần trên cùng 1 địa chỉ IP chỉ được tính điểm 1 lần.
 • Người Upload tập tin sẽ không được tính điểm hoặc bị thu hồi tài khoản nếu làm sai khác kết quả, sử dụng Script download trái phép. Tập tin Upload tính điểm phải tuân thủ các điều khoản tại Fshare.vn
 • Xem video online trên chính tài khoản của mình hoặc xem không đạt 90% dung lương của tập tin sẽ không có điểm
 • Vừa xem online vừa kéo không có điểm
 • Điểm thưởng được nhận từ việc cho/tặng bởi tài khoản khác sẽ có hạn sử dụng tối đa 1 năm.

 • Những tài khoản/người dùng nhận điểm thưởng từ tài khoản/người dùng bất hợp lệ sẽ bị thu hồi và không được phép giao dịch.

 • Mọi hình thức lợi dụng các kẽ hở hệ thống làm tăng điểm thưởng bất hợp lệ, tài khoản/người dùng sẽ bị khóa vĩnh viễn.

 • Khách hàng có thể xem điểm thưởng trong mục quản lý.

 • Lưu ý: Người dùng tự chịu mọi trách nhiệm liên quan đến các giao dịch (mua/bán, cho/tặng v.v...) điểm thưởng với các người dùng/tài khoản khác.
Fshare
highlight_off