Chính sách điểm thưởng

Chính sách điểm giúp khách hàng sử dụng dịch vụ của Fshare.vn hiệu quả hơn và có nhiều lợi ích hơn. Với 1000 điểm, người dùng có thể đổi thành tài khoản VIP 01 ngày. Hơn nữa, người dùng sẽ nhận được điểm khi dữ liệu tải lên của họ được tải xuống bởi những người khác.

  • Khi một tài khoản Upload một file và file bắt đầu được tải về, thì cứ 100MB của file tải xuống sẽ được quy đổi thành 01 điểm thưởng.

    • Ví dụ: Tài khoản A upload file 430MB thì sẽ nhận được 04 điểm thưởng cho 01 lượt tải về thành công và giới hạn nhận tối đa là 500 điểm thưởng cho 01 lượt tải.

    • Lưu ý: 01 File tải về nhiều lần của cùng 1 địa chỉ IP trong một ngày chỉ được tính 01 điểm. Người Upload file sẽ bị loại nếu làm sai khác kết quả, sử dụng Script download trái phép. File Upload tính điểm phải tuân thủ các điều khoản tại Fshare.vn

  • Những tài khoản/người dùng nhận điểm thưởng từ tài khoản/người dùng bất hợp lệ sẽ bị thu hồi và không sẽ bị tạm ngừng giao dịch.

  • Mọi hình thức lợi dụng các kẽ hở hệ thống làm tăng điểm thưởng bất hợp lệ, tài khoản/người dùng sẽ bị khóa vĩnh viễn.

  • Khách hàng có thể xem điểm thưởng trong mục quản lý.

  • Lưu ý: Người dùng tự chịu mọi trách nhiệm liên quan đến các giao dịch (mua/bán, cho/tặng v.v...) điểm thưởng với các người dùng/tài khoản khác.