Fshare
highlight_off

Gói Dịch Vụ

Chú ý

Điểm thưởng không áp dụng cho Hotfile/Directlink.

Gói PromoPlus là gói Promo nhưng có phát sinh điểm thưởng

Chi tiết các loại tài khoản

Lưu ý: KGH(không giới hạn); KĐB (không đảm bảo)

GUEST FREE VIP FSUB2K (VIP2K) FSUB10 FSUB15 FSUB20 Storage
Số lượng tập tin tải xuống 1 KGH KGH KGH KGH KGH KGH KGH
Tốc độ tải xuống Thấp Trung bình KGH 5 lần KGH/ngày 30 lần KGH/tuần 50 lần KGH/tháng 60 lần KGH/tháng KGH
Tốc độ tải lên KGH KGH KGH KGH KGH KGH KGH KGH
Thời gian xóa file(không phát sinh download) 7 ngày 15 ngày 30 ngày (Vùng lưu trữ KĐB) 30 ngày (Vùng lưu trữ KĐB) 30 ngày (Vùng lưu trữ KĐB) 30 ngày (Vùng lưu trữ KĐB) 30 ngày (Vùng lưu trữ KĐB) close
Dung lượng tập tin tải lên 10GB/10 tập tin KGH KGH KGH KGH KGH KGH KGH
Dung lượng lưu trữ đảm bảo close close 50GB 10GB 10GB 10GB 10GB Tùy theo gói 1TB - 100TB
Dung lượng lưu trữ KĐB close 50GB 250GB 50GB 50GB 50GB 50GB close
Thời gian chờ tải xuống 30s close close close close close close close
Phát sinh điểm thưởng close done done done done done done close
Tự động gia hạn close close close 1 Ngày 7 Ngày 30 Ngày 30 Ngày close
Mua thêm lượt download close close close 5 Lượt 10 Lượt 10 Lượt 10 Lượt close
close