Fshare
highlight_off

Gói Dịch Vụ

Chú ý

Điểm thưởng không áp dụng cho Hotfile/Directlink.

Gói PromoPlus là gói Promo nhưng có phát sinh điểm thưởng

Chi tiết các loại tài khoản

Lưu ý: KGH(không giới hạn); KĐB (không đảm bảo)

GUEST FREE VIP Storage Fcode
Số lượng tập tin tải xuống 1 KGH KGH KGH KGH
Tốc độ tải xuống Thấp Thấp KGH KGH 5 - 15 lượt
Tốc độ tải lên close KGH KGH KGH close
Thời gian xóa file(không phát sinh download) close 15 ngày 30 ngày (Vùng lưu trữ KĐB) close close
Dung lượng tập tin tải lên close KGH KGH KGH close
Dung lượng lưu trữ đảm bảo close close 50GB Tùy theo gói 1TB - 100TB close
Dung lượng lưu trữ KĐB close 50GB 250GB close close
Thời gian chờ tải xuống 60s 15s close close close
Phát sinh điểm thưởng close close done done close
Tự động gia hạn close close close close close
Mua thêm lượt download close close close close close
close