Fshare
highlight_off

Gói Dịch Vụ

Chú ý

Điểm thưởng không áp dụng cho Hotfile/Directlink.

Gói PromoPlus là gói Promo nhưng có phát sinh điểm thưởng

Chi tiết các loại tài khoản

Lưu ý: KGH(không giới hạn); KĐB (không đảm bảo)

GUEST FREE VIP Storage
Số lượng tập tin tải xuống 1 KGH KGH KGH
Tốc độ tải xuống Thấp Trung bình KGH KGH
Tốc độ tải lên KGH KGH KGH KGH
Thời gian xóa file(không phát sinh download) 7 ngày 15 ngày 30 ngày (Vùng lưu trữ KĐB) close
Dung lượng tập tin tải lên 10GB/10 tập tin KGH KGH KGH
Dung lượng lưu trữ đảm bảo close close 50GB Tùy theo gói 1TB - 100TB
Dung lượng lưu trữ KĐB close 50GB 250GB close
Thời gian chờ tải xuống 30s close close close
Phát sinh điểm thưởng close done done done
Tự động gia hạn close close close close
Mua thêm lượt download close close close close
close