Fshare
highlight_off

Tính năng

Chú ý

Điểm thưởng không áp dụng cho Hotfile/Directlink.

Gói PromoPlus là gói Promo nhưng có phát sinh điểm thưởng

Chi tiết các loại tài khoản

Lưu ý: KGH(không giới hạn); KĐB (không đảm bảo)

FREE VIP Storage
Cảnh báo xoá file done done done
Xem video trực tuyến done done done
Upload kéo/thả done done done
Sao chép tập tin done done done
Tải file vào tài khoản done done done
Ứng dụng dành cho (Mobile, PC, MAC) done done done
Link yêu thích done done done
Đặt mật khẩu tập tin done done done
Theo dõi thư mục done done done
Tặng tiền/điểm cho tài khoản khác done done done
close