Fshare
highlight_off
Hỗ trợ trực tuyến
close

Tính năng

Chú ý

Điểm thưởng không áp dụng cho Hotfile/Directlink.

Gói PromoPlus là gói Promo nhưng có phát sinh điểm thưởng

Chi tiết các loại tài khoản

Lưu ý: KGH(không giới hạn); KĐB (không đảm bảo)

Tính năng GUEST FREE VIP FSUB FSUB20 Storage Promo/Bundle
Số lượng tập tin tải xuống 1 KGH KGH KGH KGH KGH KGH
Tốc độ tải xuống Thấp Trung bình KGH 30 lần KGH/tuần 60 lần KGH/tháng KGH KGH
Tốc độ tải lên KGH KGH KGH KGH KGH KGH KGH
Thời gian xóa file(không phát sinh download) 7 ngày 15 ngày 30 ngày (Vùng lưu trữ KĐB). 30 ngày (Vùng lưu trữ KĐB). 30 ngày (Vùng lưu trữ KĐB). close 30 ngày (Vùng lưu trữ KĐB).
Dung lượng tập tin tải lên 10GB/10 tập tin KGH KGH KGH KGH KGH KGH
Dung lượng lưu trữ KĐB close 50GB 250GB 50GB 50GB close Tùy theo chính sách
Dung lượng lưu trữ đảm bảo close close 50GB 10GB 10GB Tùy theo gói (1-100TB) Tùy theo chính sách
Điểm thưởng close done done done done close close
Mua Hotfile/Directlink close done done done done done done
Fshare Tool (tăng tốc độ download) close done done done done done done
Xem video trực tuyến close done done done done done done
Tự động tải xuống nhiều file close done done done done done done
Kéo/thả file upload close done done done done done done
App mobile close done done done done done done
Tải file vào tài khoản close close done done done done done
Tìm kiếm trực tuyến trên Fshare Tool close close done done done done done
Thời gian chờ tải xuống 60s close close close close close close