highlight_off
Fshare
GÓI DỊCH VỤ
GÓI DOWNLOAD
CHỈ TỪ 60.000Đ/THÁNG
Dành cho khách hàng chỉ có nhu cầu Tải file
Tốc độ Tải file cao
Tiết kiệm thời gian
Dung lượng tải: 150-300GB/ngày
Dung lượng lưu trữ: 0GB
GÓI VIP
CHỈ TỪ 90.000Đ/THÁNG
Dành cho khách hàng có nhu cầu Tải fileLưu trữ ít
Tốc độ Tải file cao
Tiết kiệm thời gian
Dung lượng tải: 120-200GB/ngày
Dung lượng lưu trữ: 300GB
GÓI STORAGE
CHỈ TỪ 200.000Đ/THÁNG
Dành cho khách hàng có nhu cầu Lưu trữ lớn hơn 1TB
Tốc độ Tải file cao
Backup 1:1
Dung lượng tải: 10GB/ngày
Directlink 100GB - 500GB/tháng