Hỗ trợ trực tuyến

Mua STORAGE


Dành cho các thành viên có nhu cầu lưu trữ lớn
Tốc độ download, upload cao
Từ 1TB-100TB dung lượng
Sao chép file vào tài khoản
Xem trực tuyến

Mua VIP


Dành cho các thành viên có nhu cầu download và lưu trữ giới hạn
Tốc độ download, upload cao
300GB dung lượng
Sao chép file vào tài khoản
Xem trực tuyến

Mua TRAFFIC


Traffic là gói chủ yếu dành cho Người chuyên upload, như các Công ty Game hay người có dữ liệu lớn muốn chia sẻ, khi đó, người nhận được link có thể download với tốc độ cao mà không cần đăng ký tài khoản Fshare