GÓI DỊCH VỤ
GÓI VIP
Khách hàng có nhu cầu lưu trữ 300 GB và tải với tốc độ cao
GÓI STORAGE
Khách hàng có nhu cầu lưu trữ lớn 1TB-100TB và tải với tốc độ cao
GÓI ĐẠI LÝ
Khách hàng có nhu cầu mua số lượng lớn, chiết khấu cao
GÓI VIP
Vip 30 Ngày
60.000đ
Dung lượng tải
80GB/ngày
Vip 90 Ngày
160.000đ
Dung lượng tải
100GB/ngày
Vip 365 Ngày
500.000đ
Dung lượng tải
120 GB 150GB/ngày
FCODE
15.000đ
Lượt tải
15 lượt tải/48h
Gói Ngày
5.000đ
Dung lượng tải
80GB/ngày
GÓI STORAGE
1 TB
300.000đ/3 tháng
Dung lượng tải
100GB/ngày
5 TB
1.350.000đ/3 tháng
Dung lượng tải
100GB/ngày
20 TB
4.800.000đ/3 tháng
Dung lượng tải
100GB/ngày
1 TB
1.000.000đ/năm
Dung lượng tải
120 GB 150GB/ngày
5 TB
4.500.000đ/năm
Dung lượng tải
120 GB 150GB/ngày
20 TB
16.000.000đ/năm
Dung lượng tải
120 GB 150GB/ngày
GÓI DIRECTLINK
Directlink 200 GB
100.000đ
Directlink 1,000 GB
400.000đ
Directlink 3,000 GB
1.000.000đ
GÓI ĐẠI LÝ
Từ 1.010.000đ đến 10.000.000đ
Chiết khấu 20 %
Từ 10.010.000đ đến 25.000.000đ
Chiết khấu 30 %
Trên 25.010.000đ
Chiết khấu 40 %