GÓI DỊCH VỤ

Chú ý

Điểm thưởng không áp dụng cho Hotfile/Directlink.

Gói PromoPlus là gói Promo nhưng có phát sinh điểm thưởng

Chi tiết các loại tài khoản

Lưu ý: KGH (không giới hạn); GH (giới hạn); KĐB (không đảm bảo); ĐB (đảm bảo)

Fshare
Fshare
Fshare
highlight_off